# Ingebouwde placeholders

TIP

Je kunt deze berichten ook in de Message.yml gebruiken door er Player voor te zetten, bijvoorbeeld <PlayerLuckyShards> i.p.v. <LuckyShards>

Placeholder Uitleg
<Name> De gebruikersnaam van de speler
<UUID> De UUID van de speler
<Levelcolor> De levelkleur van de speler
<Prefixcolor> De prefixkleur van de speler
<Namecolor> De naamkleur van de speler
<Chatcolor> De chatkleur van de speler
<Level> Het level van de speler
<Prefix> De prefix van de speler
<GrayCoin> Het aantal graycoins van de speler
<LuckyShards> Het aantal luckyshards van de speler
<GoldShards> Het aantal goldshards van de speler
<GrayShards> Het aantal grayshards van de speler
<Balance> Het banksaldo van de speler
<Fitness> De fitheid van de speler
<TimeDays> Het aantal online dagen van de speler
<TimeHours> Het aantal online uren van de speler
<TimeMinutes> Het aantal online minuten van de speler
<TimeSeconds> Het aantal online seconden van de speler
<World> De huidige wereld- of stadnaam
<Worldcolor> De huidige wereldkleur
<OppositeWorldcolor> De tegenovergestelde wereldkleur
<Temperature> De huidige temperatuur
<LoadingName> De wereldnaam die in de jointitle staat
<MaxFit> Maximale fitheid (normaal. 225)
<Date> De huidige datum
<Time> De huidige tijd
<CalcLevel> Het automatisch berekende level
<LevelUps> Het verschil tussen huidig en berekend level
<PlotDescription> Beschrijving van het huidige plot